Selamat Datang Ke Blog Panitia KHB SMK Umas-Umas, Tawau, Sabah

Post Mortem PMR 2010


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 
POST MORTEM  PMR 2010    
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN UMAS-UMAS
TAWAU, SABAH
*****************************************************************************************
ANALISIS SWOT POST MORTEM PMR 2010
 KEKUATAN
 1. Kapasiti kelas yang sederhana
 2. Mempunyai guru yang berpengalaman mengajar tingkatan 3
 3. Guru bersemangat  dan sanggup berkorban masa untuk pelajar
 4. Markah kerja kursus  menyumbang 40 % daripada markah peperiksaan PMR
KELEMAHAN GURU
 1. Pelaksanaan amali tidak sepenuhnya mengikut sukatan kerana kekangan masa (2+1)
 2. Peruntukan waktu untuk sesuatu tajuk sama antara kelas cemerlang dan kelas potensi sedangkan tahap pencapaian berbeza.
 3. Tidak menggunakan kaedah pengajaran pelbagai untuk kelompok sasaran yang berbeza.
 4. Tidak dapat mengenalpasti   bentuk soalan yang bakal keluar dalam peperiksaan kerana menggunakan sukatan dan format peperiksaan yang baru.
 5. Guru banyak terlibat dengan kegiatan luar /kursus menyebabkan  masa  ulangkaji  berkurangan.
KELEMAHAN PELAJAR
 1. Menganggap mata pelajaran khb mudah dan tiada kepentingan untuk ke tingkatan empat.
 2. Tidak membuat kerja kursus dengan baik iaitu penyumbang 40 % daripada markah peperiksaan ,
 3. Sikap terlalu bergantung kepada guru untuk mendapatkan maklumat dan tiada rujukan lain.
 4. pelajar tidak menguasai dan tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan satu dan dua.
 5. Kurang bermotivasi dan kerap tidak hadir ke sekolah dan kelas tambahan  terutama kelas potensi.
 6. Tidak melengkapkan nota tajuk-tajuk tingkatan 1,2 dan 3.

KEKANGAN
1.      Tiada sokongan padu daripada ibubapa terutama untuk membendung gejala ponteng sekolah dan kelas tambahan.
2.      Masa P&P berkurangan daripada 4 waktu seminggu kepada 3 waktu seminggu sedangkan jumlah sukatan sama bagi tingkatan 1, 2 dan 3.
3.      Masa menyiapkan kerja kursus lebih lama berbanding masa untuk mengulangkaji pelajaran. 

PERANCANGAN STRATEGIK 2011
 1. Menghabiskan sukatan bagi pilihan teras secepat mungkin dan membuat ulangkaji tajuk lemah.
 2. Memastikan pelajar membuat kerja kursus sebaik mungkin  dengan bimbingan guru.
 3. Menyediakan soalan latih tubi topikal sebagai pengukuhan selepas tamat satu-satu tajuk.
 4. Mengenalpasti kelompok buta huruf dan membuat pemulihan tahap minima boleh lulus.
 5. Mengadakan kelas tambahan
 6. Membuat bank item soalan percubaan negeri-negeri lain dan mengadakan latihan intensif.
 7. Membeli ABM  dan mempelbagaikan kaedah mengajar .
 8. Memberi anugerah kecemerlangan kepada pelajar yang menunjukkan peningkatan prestasi yang baik dalam mata pelajaran khb.
 9. Mengadakan bengkel teknik belajar  dan program motivasi untuk menyuburkan minat belajar.
POST MORTEM MATA PELAJARAN KHB PILIHAN 3-PERTANIAN
 PMR
 jum
 A
 B
 C
 D
 lulus
 gagal
PEL
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
 2006
70
0
0.0
2
2.9
36
51.4
31
44.3
69
98.6
  1
1.4
 2007
109
1
0.9
4
3.7
60
55
39
35.8
104
95.4
5
4.6
 2008
93
0
0.0
21
22.6
41
44.1
30
32.3
92
98.9
1
1.1
 2009
130
1
0.8
19
14.6
59
45.4
42
32.3
121
93.1
9
6.9
2010
226
20
9.2
63
28.9
93
42.7
42
19.3
218
100
  0
0.0

 GRAF POST MORTEM KHB PILIHAN 3
TARGET  PMR 2011
PILIHAN PERTANIAN
 PERKARA
 JUM. CALON
 A
 B
 C
 D
 A+B+C+D
 % LULUS
 GAGAL
 % GAGAL
 PMR 2010
226
20
9.2
63
28.9
93
42.7
42
44.3
218
100
0
0
 TOV(TING 2) 2010
217

3
1.38
102
47.00
61
28.11
33
15.21
199
91.71
18
8.29
TARGET PMR 2011
225
31
13.77
89
39.56
95
42.22
10
4.44
0
0.00
100
0
0
DARI TINGKATAN

 3KAA
30
13
17


30
100
0
0
 3A
11
2435
100
0
0
 3B
35
6
26
2
1
35
100
0
0
 3C
35
1
17
17

35
100
0
0
 3D
33

4
26
3
36
100
0
0
3E
28


27
1
28
100
0
0
 3F
29

1
23
5
29
100
0
0


 JUMLAH
225
31
89
95
10
225